Consumer Law

Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvurulması
Ayıplı mal ve hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümü,
Devre Tatil ve Devre Mülk sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü