Family Law

Boşanma davalarının takip edilmesi
Maddi ve manevi tazminat talepleri
Nafaka talepleri (iştirak nafakası, yardım nafakası, yoksulluk nafakası),
Velayet konuları,
Mal rejiminin tasfiyesi davaları,
Evlilik sözleşmelerin düzenlenmesi,
Soy bağı kurulması,