Inheritance Law

Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması
Miras davalarının açılması ve takibi
Veraset ilamı alınması,
Vasiyetnamenin iptali,
Tenkis davası açılması,
Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
Mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması,
Saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar, terekenin tespiti davaları hakkında
Vasiyetname düzenleme
Vasiyetnamenin açılması işlemleri
Vasiyetnamenin iptali davası
Miras kalan malların ve terekenin araştırılması
Miras paylaşım sözleşmeleri düzenlenmesi